GENESIS STAR GENESIS STAR

GENESIS STAR

FEATURES FEATURES

显示器
23.8寸全高清显示器
(主显示器附带触摸屏)
主框体
采用古典设计,重现霓虹灯管效果的LED灯
(正在申请专利)为一大亮点。
LED灯能够与游戏同步闪烁亮灯。
质量
侧边门采用滑动开闭设计,确保作业空间更加宽敞。
GENESIS STAR GENESIS STAR